Tag Archive for Zero-Click

Google โต้ ผลการค้นหาไม่มีคลิก

Google ออกมาโต้กลับ Rand Fishkin ผู้ก่อตั้ง SparkToro เกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่องของการใช้ระบบ Google Search Engine ว่ามีการค้นหา แต่ไม่มีการคลิกลิงก์ใดๆเพื่อเข้าเว็บไซต์หลังจากค้นหาแล้ว มากกว่า 65% โดยนิยามลักษณะการใช้งานนี้ว่า Zero-Click

Google รายงานเพิ่มเติมว่า Zero-Click อาจเกิดขึ้นได้ กรณีผู้ค้นหา ต้องการค้นหาคำอื่นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเห็นผลลัพท์เว็บที่ตรงตามการค้นหา ถึงจะมีการคลิกเกิดขึ้น แต่การใช้งานยังคงเป็นการใช้งานจากคนๆเดียวกัน เพราะฉะนั้น การจะนับว่าเป็น Zero-Click นั้นไม่ถูกต้องไปซะทีเดีย.