Tag Archive for Weibo

Weibo แจ้งผู้ใช้ทุกคนต้องยืนยันตัวตนด้วยชื่อจริง ภายใน 15 กันยายน นี้

Weibo หรือที่หลายคนเรียกว่า Twitter จีน ปัจจุบันมีผู้ใช้งานประจำทุกเดือนอยู่ที่ 340 ล้านคน ซึ่งในปี 2011 Weibo เคยมีความพยายามให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนมาแล้ว แต่ก็ต้องยกเลิกไปโดยให้เหตุผลว่า ทำได้ยากและมีผลกระทบต่อจำนวนผู้ใช้งาน แต่ล่าสุด Weibo ออกประกาศให้ผู้ใช้งานทุกคนยืนยันตัวตนด้วยชื่อจริง รวมถึงผู้ใช้งานที่เคยยืนยันตัวตนไปแล้วในปี 2011 โดยต้องยืนยันใหม่อีกครั้ง ขีดเส้นใต้ภายใน 15 กันยายน 2017 นี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางการจีน