Tag Archive for Warcraft III: The Frozen Throne

Blizzard ประกาศข่าวใหญ่รีเมค WarCraft III

Blizzard ประกาศข่าวในงาน Blizzcon ว่าจะรีเมค WarCraft III โดยใช้ชื่อว่า WarCraft III: Reforged ซึ่งจะลงทั้ง Windows และ Mac จะวางขายในปี 2019 สามารถสั่งซื้อเกมได้ล่วงหน้าแล้วตอนนี้ เป็นเวอร์ชัน Standard Edition ราคา 29.99 ดอลลาร์

WarCraft III: Reforged จะรีเมคทั้งภาคหลักคือ Warcraft III: Reign of Chaos และภาคเสริม Warcraft III: The Frozen Throne มารวมไว้ในเกมเดียว มีให้เล่นทั้งหมด 62 ฉาก ใช้เวลาเล่นนานเกิน 40 ชั่วโมง

ที่สำคัญ Blizzard บอกว่าจะมีการยกระดับกราฟฟิกหรือแอนิเมชันในเกมใหม่หมด โดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน และยังพัฒนาเกมให้เชื่อมต่อกับ Battle.net เพื่อเล่นมัลติเพลเยอร์ผ่านออนไลน์ แต่จะยังคงเนื้อเรื่องและเกมเพลย์คลาสสิคไว้เหมือนเดิม