Tag Archive for Twitter เปิดให้ใส่คำอธิบายภาพ 420 ตัวอักษร

Twitter เปิดให้ใส่คำอธิบายภาพได้ 420 ตัวอักษร

Twitter

ใครที่มีปัญหาสายตาไม่ดี หรือมักจะไม่เข้าใจภาพที่แนบมากับข้อความทวีตนั้นๆว่าหมายถึงอะไร โปรดทราบว่าเพื่อแก้ปัญหานี้ Twitter จึงได้เปิดให้สามารถใส่คำอธิบายภาพความยาว 420 ตัวอักษรได้แล้ว ซึ่งไม่นับรวมเป็นส่วนหนึ่งของข้อความทวีต 140 ตัวอักษรด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานต้องเข้าไปเปิดตัวเลือก Compose image descriptions ในหมวด Accessibility เสียก่อน สามารถดาวน์โหลดหรืออัพเดตได้แล้วสำหรับ iOS และ Android ส่วนเวอร์ชันเว็บไซต์ยังไม่มีการแจ้งรายละเอียดว่าจะสามารถใช้งานได้เมื่อไร