Tag Archive for Nokia

OZO กล้องวีดีโอ สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ 360 องศา จาก Nokia

OZO

หลายคนคงรู้จัก Nokia ในนามที่เป็นแบรนด์โทรศัพท์ ซึ่งมียุคหนึ่งที่โด่งดังมากๆ แม้ว่าปัจจุบันจะไม่เป็นเช่นนั้นแล้วก็ตาม เอาเป็นว่าเรื่องโทรศัพท์มือถือก็ให้เป็นเรื่องความทรงจำดีดีแล้วกัน ตอนนี้เรามารู้จักกับ OZO กล้องวีดีโอที่สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ 360 องศา จาก Nokia ที่เพิ่งเปิดตัวกันดีกว่า

กล้อง OZO นี้จะนำมาใช้งานในลักษณะสร้าง VR (Virtual Reality) ดังนั้นมันจึงต้องมีความสามารถในการถ่ายวีดีโอเคลื่อนไหวพร้อมเสียงในลักษณะ Panorama 360 องศา โดยตัวของมันจะมีลักษณะเป็นทรงกลมที่ประกอบด้วย กล้องติดตั้งรอบด้าน 8 ตัว พร้อมกับไมโครโฟนรอบทรงกลม 8 ตัวด้วยกัน ซึ่งกล้องนี้ก็น่าจะเหมาะกับผู้ที่ต้องนำไปใช้งานแบบเฉพาะด้าน ผู้ใช้งานทั่วไปอย่างเราๆคงไม่เหมาะจะซื้อมาใช้งานนัก