Tag Archive for Microsoft ปิดระบบ Upgrade Windows 10 Mobile

Microsoft ปิดระบบ Upgrade Windows 10 Mobile แล้ว

หลังจากที่พบช่องโหว่ต่างๆมากมายใน Windows 10 Mobile มีผลกับการใช้งานของผู้ใช้งานโทรศัพท์โดยตรง จึงทำให้ Microsoft ตัดสินใจที่จะปิดระบบไม่ให้ผู้ใช้งาน Windows 8.1 Mobile อัพเกรดเป็น Windows 10 Mobile แล้ว

สำหรับผู้ใช้งานที่อัพเกรดมาก่อนหน้านี้แล้ว และอาจจะพบเจอกับปัญหาการใช้งานต่างๆ สามารถที่จะ Downgrade กลับไปเป็น Windows 8.1 Mobile ที่มีความเสถียรกว่าได้ โดยการใช้งานเครื่องมือที่มีชื่อว่า Windows Device Recovery Tools (ไม่แน่ใจว่าจะต้องสำรองข้อมูลไว้ก่อนหรือไม่) สำหรับอนาคตของ Windows 10 Mobile ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีการเปิดให้อัพเกรดกันอีกหรือไม่