Tag Archive for Microsoft ประกาศปิดเว็บไซต์ CodePlex

Microsoft ประกาศปิดเว็บไซต์ CodePlex แหล่งรวมซอร์สโค้ด Open Source ของบริษัท

เว็บไซต์ CodePlex เป็นแหล่งรวมซอร์สโค้ด Open Source ของ Microsoft เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2006 หรื 11 ปีที่แล้ว ล่าสุด Microsoft ได้ประกาศจะปิดบริการเว็บไซต์ CodePlex ในวันที่ 15 ธันวาคม 2017 นี้แล้ว และตอนนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านได้อย่างเดียวด้วย เหตุผลก็เนื่องจาก Microsoft ต้องการย้ายไปใช้ GitHub แทน ส่วนนักพัฒนาภายนอกที่ใช้ CodePlex อยู่ Microsoft แจ้งว่าให้ย้ายไปใช้ GitHub ซึ่งจะมีตัวช่วยย้ายข้อมูลออกมาให้ใช้กันในเร็วๆนี้