Tag Archive for FBI เรียก Uber สอบสวนเกี่ยวกับ Lyft

FBI เรียก Uber สอบสวนเกี่ยวกับ Lyft

งานนี้ Uber ไม่รอด ถูกพนักงาน FBI เรียกเข้าพบและสอบสวนประเด็นการใช้โปรแกรม Hell ในการสอดแนมและแทรกแทรงการดำเนินงานของ Lyft ซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งของทาง Uber โดยได้มีการใช้งานโปรแกรม Hell มามากกว่า 2 ปี จึงเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้ FBI ต้องเข้ามาจัดการ อย่างไรก็ตาม Uber แสดงความจริงใจในการยินยอมให้ความร่วมมือในการสอบสวน และผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไป