Tag Archive for ATM Windows XP

ตู้ ATM ในประเทศญี่ปุ่นเปลี่ยนมาใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8 แล้ว

ATM Windows 8

เป็นการยืดเยื้ออยู่นานมากๆ สำหรับการปลดระวางของระบบปฏิบัติการ Windows XP เนื่องด้วยมีการใช้งานอยู่ในตู้ ATM ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของตู้ ATM โดยตรง ล่าสุดทางประเทศญี่ปุ่นได้ทำการอัพเดตระบบปฏิบัติการจาก Windows XP ไปเป็น Windows 8 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทราบมาว่ามากกว่า 30,000 แห่งกันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้น สำหรับผู้ใช้งานในประเทศญี่ปุ่นก็สบายใจได้เลยว่าคุณจะสามารถกดเงินจากตู้ ATM ได้ด้วยความปลอดภัย สำหรับข่าวการอัพเดตของประเทศไทยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร