Tag Archive for Argo

Ford ลงทุนในบริษัท Argo พัฒนาด้าน AI 1 พันล้านดอลลาร์

Ford ก็มีโครงการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับของตัวเอง เช่นเดียวกับบริษัทผลิตรถยนต์รายอื่นๆเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงได้ร่วมลงทุนในบริษัทด้าน AI อย่าง Argo ที่ก่อตั้งโดยคนที่เคยทำงานใน Google และ Uber เพื่อนำมาพัฒนารถยนต์ไร้คนขับโดยเฉพาะ

การลงทุนของ Ford จำนวน 1 พันล้านดอลลาร์อยู่ในกำหนดระยะเวลา 5 ปี ซึ่ง Argo จะทำงานร่วมกับ Ford โดยนำทีมวิศวกรพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่สำหรับรถยนต์ไร้คนขับของ Ford โดยเฉพาะ ซึ่งในอนาคตอันใกล้เราคงได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับรถยนต์ไร้คนขับของเจ้านี้อย่างแน่นอน