Tag Archive for AIS

ผลประกอบการกลุ่มสื่อสารไตรมาส 3 ออกแล้ว TRUE ยังคงมีลูกค้าเพิ่มขึ้น

กลุ่มสื่อสาร หรือกลุ่มที่ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะมีหุ้นเด่นอยู่ 3 เจ้าใหญ่ๆ นั่นคือ TRUE, DTAC และ AIS ซึ่งผลประกอบการไตรมาส 3 ของกลุ่มนี้ได้ออกมาแล้ว TRUE ยังคงมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดย ณ ปัจจุบันของปีนี้ มีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาแล้วกว่า 5.6% โดยคู่แข่งอย่าง AIS มีลูกค้าลดลง 2.9 แสนราย และทาง DTAC มีลูกค้าลดลงมากกว่าเพื่อน โดยลดลงไปมากถึง 5 แสนราย