Tag Archive for AgileBits

แหล่งข่าวเผย Apple เริ่มติดตั้ง 1Password ให้พนักงานทั้งหมดกว่าแสนคน

แหล่งข่าวเผยข้อมูล Apple ซื้อไลเซนส์แบบครอบครัว 1Password แอพสำหรับจัดการรหัสผ่าน เพื่อติดตั้งให้พนักงานทั้งหมดกว่าหนึ่งแสนคน เนื่องจากเป็นไลเซนส์แบบครอบครัวพนักงานจึงสามารถนำไปให้คนในครอบครัวใช้ได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าดีลนี้เป็นการซื้อไลเซนส์จำนวนมาก Apple จึงขอเพิ่มเงื่อนไขพิเศษ เช่น SLA ภายใน 4 ชั่วโมง, ให้แปลหน้า Support เป็นภาษาหลักทั้งหมด เป็นต้น คาดว่า Apple จ่ายให้กับ AgileBits เจ้าของแอพ 1Password ราว 2.5 ล้านดอลลาร์ต่อปีเลยทีเดียว