Tag Archive for สายใยแก้วนำแสง

ทางเลือกใหม่ๆความน่าสนใจใหม่ๆด้วยการผสมผสานระหว่าง เลเซอร์-วิทยุ จาก AOptix

อย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันเราหันมาให้ความสนใจกับในเรื่องของระบบอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าไม่สามารถขาดอินเตอร์เน็ตได้เลยทีเดียว เพราะฉะนั้นการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตจึงต้องรวดเร็ว ฉับไว เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่เราจะเห็นว่ามีการเดินสายใยแก้วนำแสงกันมากขึ้น สาเหตุก็เพราะว่าเป็นสายใยแก้วที่ทำให้ความเร็วของอินเตอร์เน็ตมีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง ผู้ใช้งานจะได้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างคุ้มค่าตามความต้องการ แต่ว่าปัญหามันดันมาอยู่ที่การลากสายใยแก้วนำแสงนั้นไม่ได้ทำกันง่ายๆ ต้องอาศัยทั้งระยะเวลาและงบประมาณค่าใช้จ่าย

ล่าสุดจึงเกิดทางเลือกใหม่ๆที่เป็นลูกผสมระหว่างเลเซอร์-วิทยุมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย ความน่าสนใจของทางเลือกใหม่นี้ก็คือมันใช้ระยะเวลาในการดำเนินการที่น้อยกว่า และที่สำคัญใช้งบประมาณน้อยกว่าเดิมมาก ทำให้หลายคนเริ่มสนใจทางเลือกนี้มากขึ้น การเชื่อมต่อหรือการทำงานร่วมกันระหว่างเลเซอร์-วิทยุนี้ มีข้อดีอยู่ตรงที่สามารถทดแทนจุดอ่อนของกันและกันได้เป็นอย่างดี เช่น เลเซอร์ไม่สามารถทำงานได้ในสภาพอากาศที่มีหมอกหนา แต่ว่าคลื่นวิทยุเองสามารถทำงานได้ ในทางกลับกันเมื่อมีฝนตกหนักทางคลื่นวิทยุจะเกิดปัญหา และสำหรับเลเซอร์จะสามารถทำงานได้ ด้วยการแก้ไขข้อบกพร่องของทั้งสองอย่างได้ จึงทำให้การทำงานร่วมกันครั้งนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางด้านของรูปลักษณ์จะมีขนาดใหญ่เท่ากับโต๊ะกาแฟ และมีสองข้างคือข้างหนึ่งสำหรับเลเซอร์ และอีกข้างหนึ่งสำหรับคลื่นวิทยุ สำหรับความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลนั้นสามารถรับส่งข้อมูลได้ที่ 2 Gbps แต่ว่าสายใยแก้วนำแสงสามารถรับส่งข้อมูลได้ 100 Gbps ถึงแม้ว่าความเร็วจะแตกต่างกันค่อนข้างมาก แต่ด้วยความที่ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายไปได้มาก และมีการติดตั้งที่สะดวกสบาย ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้งานมากนักนั่นเอง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะ โดยตอนนี้มีผู้ทดลองใช้ในสหรัฐอเมริกา 3 ราย ใช้งานจริง 1 ราย และกำลังจะเริ่มวางโครงข่ายของทางเลือกนี้ในประเทศไนจีเรียอีกด้วย