Archive for มีนาคม 26, 2019

WhatsApp เตรียมเพิ่มฟีเจอร์สู้ข่าวปลอมอีกครั้ง

ข่าวปลอมบน WhatsApp ถือว่าพบเจอได้บ่อยมาก และยากในการแก้ไขไม่น้อย ซึ่ง WhatsApp เองก็ทำมาหลายวิธีด้วยกัน ล่าสุดในเวอร์ชันเบต้าตัวล่าสุดบน Android WhatsApp ได้ทำการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เพื่อแก้ปัญหาข่าวปลอมอีกครั้ง โดยจะมีป้ายขึ้นเตือนถ้าข้อความนั้นถูกส่งต่อหลายครั้ง Frequently forwarded (ถ้าถูกส่งเกิน 4 ครั้งจะเริ่มแสดงป้ายแจ้งเตือน)เชื่อว่าฟีเจอร์นี้จะถูกปล่อยออกมาให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้ใช้งานกันเร็ว ๆ นี้แน่นอน