Archive for กันยายน 30, 2017

FSA ออกใบอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ 11 บริษัท เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล

หน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงินของญี่ปุ่น หรือ FSA ได้ออกใบอนุญาตอย่างเป็นทางการให้กับ 11 บริษัทในประเทศ เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล ซึ่งบริษัทเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายอย่าง เช่น

  • ระบบคอมพิวเตอร์ต้องมั่นคงให้บริการได้ตลอดเวลา
  • มีการแยกบัญชีซื้อขายลูกค้าชัดเจน
  • มีการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าว่าเป็นใคร

งานนี้ก็ทำเอาหลายบริษัทซึ่งมีถึง 12 บริษัทที่เลือกยุติการให้บริการหลังจากระเบียบนี้ออกมา เพราะถือว่าเป็นการเข้าควบคุมการซื้อขายเงินดิจิทัลมากเกินไป อย่างไรก็ตามยังมีอีก 17 บริษัทที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตนี้

โครงการแท็กซี่ไร้คนขับของดูไบ รับมอบรถยนต์ล็อตแรกจำนวน 50 คัน จาก Tesla แล้ว

โครงการแท็กซี่ไร้คนขับของดูไบ ได้เซ็นสัญญาซื้อรถยนต์ Tesla จำนวน 200 คัน เพื่อนนำมาใช้ในโครงการ ล่าสุดดูไบได้รับมอบรถยนต์ล็อตแรกจำนวน 50 คัน จาก Tesla แล้ว โดยจะนำมาประจำที่สนามบินดูไบก่อน งานนี้บริษัทแท็กซี่ดูไบได้เข้ามาช่วยในเรื่องจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับแท็กซี่ไร้คนขับ และตั้งสถานีชาร์จอีก 13 สถานี ส่วนรถที่เหลือจะมีการรับมอบคือ อีก 75 คันในปี 2018 และอีก 75 คันในปี 2019

Weibo แจ้งผู้ใช้ทุกคนต้องยืนยันตัวตนด้วยชื่อจริง ภายใน 15 กันยายน นี้

Weibo หรือที่หลายคนเรียกว่า Twitter จีน ปัจจุบันมีผู้ใช้งานประจำทุกเดือนอยู่ที่ 340 ล้านคน ซึ่งในปี 2011 Weibo เคยมีความพยายามให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนมาแล้ว แต่ก็ต้องยกเลิกไปโดยให้เหตุผลว่า ทำได้ยากและมีผลกระทบต่อจำนวนผู้ใช้งาน แต่ล่าสุด Weibo ออกประกาศให้ผู้ใช้งานทุกคนยืนยันตัวตนด้วยชื่อจริง รวมถึงผู้ใช้งานที่เคยยืนยันตัวตนไปแล้วในปี 2011 โดยต้องยืนยันใหม่อีกครั้ง ขีดเส้นใต้ภายใน 15 กันยายน 2017 นี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางการจีน