Archive for เมษายน 17, 2017

Microsoft ปิดระบบ Upgrade Windows 10 Mobile แล้ว

หลังจากที่พบช่องโหว่ต่างๆมากมายใน Windows 10 Mobile มีผลกับการใช้งานของผู้ใช้งานโทรศัพท์โดยตรง จึงทำให้ Microsoft ตัดสินใจที่จะปิดระบบไม่ให้ผู้ใช้งาน Windows 8.1 Mobile อัพเกรดเป็น Windows 10 Mobile แล้ว

สำหรับผู้ใช้งานที่อัพเกรดมาก่อนหน้านี้แล้ว และอาจจะพบเจอกับปัญหาการใช้งานต่างๆ สามารถที่จะ Downgrade กลับไปเป็น Windows 8.1 Mobile ที่มีความเสถียรกว่าได้ โดยการใช้งานเครื่องมือที่มีชื่อว่า Windows Device Recovery Tools (ไม่แน่ใจว่าจะต้องสำรองข้อมูลไว้ก่อนหรือไม่) สำหรับอนาคตของ Windows 10 Mobile ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีการเปิดให้อัพเกรดกันอีกหรือไม่

Microsoft ประกาศปิดเว็บไซต์ CodePlex แหล่งรวมซอร์สโค้ด Open Source ของบริษัท

เว็บไซต์ CodePlex เป็นแหล่งรวมซอร์สโค้ด Open Source ของ Microsoft เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2006 หรื 11 ปีที่แล้ว ล่าสุด Microsoft ได้ประกาศจะปิดบริการเว็บไซต์ CodePlex ในวันที่ 15 ธันวาคม 2017 นี้แล้ว และตอนนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านได้อย่างเดียวด้วย เหตุผลก็เนื่องจาก Microsoft ต้องการย้ายไปใช้ GitHub แทน ส่วนนักพัฒนาภายนอกที่ใช้ CodePlex อยู่ Microsoft แจ้งว่าให้ย้ายไปใช้ GitHub ซึ่งจะมีตัวช่วยย้ายข้อมูลออกมาให้ใช้กันในเร็วๆนี้